Cine suntem

PRACTIS I.P.U.R.L, societate civila profesionala cu personalitate juridica si raspundere limitata înfiintata în temeiul O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa si a prevederilor Codului civil, este membru cu drepturi depline a Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România – U.N.P.I.R., fiind înregistrat în Registrul Societatilor Profesionale sub nr.0469.

PRACTIS – I.P.U.R.L. este reprezentata legal de Asociat Coordonator Paidiu Alin, membru definitiv si compatibil al Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România având o  experienta importanta în domeniu.

PRACTIS – I.P.U.R.L. beneficiaza de sprijinul unei echipe de experti contabili, care au desfasurat si desfasoara si activitati specifice procedurii de insolventa, pentru o serie de societati comerciale aflate in procedura de administrare/reorganizare/lichidare judiciara.