Cine suntem

PRACTIS I.P.U.R.L, societate civila profesionala cu personalitate juridica si raspundere limitata înfiintata în temeiul O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa si a prevederilor Codului civil, este membru cu drepturi depline a Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România – U.N.P.I.R., fiind înregistrat în Registrul Societatilor Profesionale sub nr.0469.

PRACTIS – I.P.U.R.L. este reprezentata legal de Asociat Coordonator Paidiu Alin, membru definitiv si compatibil al Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România având o  experienta importanta în domeniu.

PRACTIS – I.P.U.R.L. beneficiaza de sprijinul unei echipe de experti contabili, care au desfasurat si desfasoara si activitati specifice procedurii de insolventa, pentru o serie de societati comerciale aflate in procedura de administrare/reorganizare/lichidare judiciara.

Decizia CJUE cu privire la notiunea de drept real

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolventa trebuie interpretat in sensul ca reprezinta un „drept real” in intelesul acestui articol o garantie constituita in temeiul unei dispozitii de drept national precum cea in discutie in litigiul principal, potrivit careia imobilul debitorului de impozite pe teren este grevat de plin drept de o sarcina publica, iar acest proprietar trebuie sa tolereze executarea silita asupra respectivului imobil a titlului prin care se constata creanta fiscala.  Citește în continuare Decizia CJUE cu privire la notiunea de drept real

Potrivit dispozitiilor art. 56 din OG nr. 26/2000, se poate solicita dizolvarea unei persoane juridice nonprofit in lipsa veniturilor sau bunurilor urmaribile pentru plata datoriilor sale

Potrivit dispozitiilor art. 56 din OG nr. 26/2000, se poate solicita dizolvarea unei persoane juridice nonprofit in lipsa veniturilor sau bunurilor urmaribile pentru plata datoriilor sale.
In cauza, s-a facut dovada indeplinirii acestor conditii legale si se poate constata starea de insolvabilitate deoarece intimata-debitoare nu are venituri sau bunuri urmaribile, stare de insolvabilitate ce conduce la dizolvarea acestei asociatii.

(Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a-IV-a Civila, decizia civila nr.1925/13.11.2013, in dosarul nr. 3258/303/2011)
Citește în continuare Potrivit dispozitiilor art. 56 din OG nr. 26/2000, se poate solicita dizolvarea unei persoane juridice nonprofit in lipsa veniturilor sau bunurilor urmaribile pentru plata datoriilor sale